سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان

سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان
این مقاله به تشریح پروژه ی طراحی و توسعه ی سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان با هدف کاهش قابل توجه میزان انرژی مصرفی برای گرمایش یا سرمایش ساختمان می پردازد.
این مقاله به تشریح روش نوینی می پردازد که با بهره گیری از آن، شرکت در سال 1402 توانست اقدام به توسعه ی فناوری بسیار نوینی با هدف گرمایش-سرمایش بهینه ی ساختمان با کاهش 50 % ای مصرف برق یا گاز به منظور سرمایش و گرمایش ساختمان و در عین حال حفظ دمای مطلوب تمامی زیر بخشها حول و حوش مقدار تنظیم شده توسط کاربران بنماید. 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.