سیستم سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان

سیستم سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان
این مقاله به تشریح پروژه ی طراحی و توسعه ی سیستم سایبرفیزیکال برای گرمایش-سرمایش ساختمان با هدف کاهش قابل توجه میزان انرژی مصرفی می پردازد.
این مقاله به تشریح یکی از پروژه های جاری شرکت جهت مدیریت بهینه ی گرمایش-سرمایش ساختمانها و بویژه ساختمانهای بزرگ (ساختمانهای اداری، بیمارستانها، هتل هاو ...) با هدف کاهش چشمگیر مصرف گاز ساختمانها در زمستان و کاهش مصرف برق در تابستان از طریق مدیریت یکپارچه ی گرمایش-سرمایش ساختمان از طریق توسعه ی یک سیستم سایبرفیزیکال جدید برای این موضوع می پردازد.
آدرس الکترونیکی مقاله: http://sina.sharif.ir/~afarhadi/index2.html
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.