فانکشن اسکوپ

فانکشن اسکوپ
با استفاده از این دستور العمل می توانید برنامه ی کاربری فانکشن اسکوپ را دانلود نمایید و انرا به راحتی بر روی لپ تاب خود نصب نمایید و از فانکشن اسکوپ استفاده نمایید. در صورتی که سوالی در خصوص استفاده از فانکشن اسکوپ داریدد لطفا به ادرس manager@sharifncs.ir ایمیل ارسال نمایید.
با استفاده از این دستور العمل می توانید برنامه ی کاربری فانکشن اسکوپ را دانلود نمایید و انرا به راحتی بر روی لپ تاب خود نصب نمایید و از فانکشن اسکوپ استفاده نمایید. در صورتی که سوالی در خصوص استفاده از فانکشن اسکوپ داریدد لطفا به ادرس  manager@sharifncs.ir ایمیل ارسال نمایید. 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.