شبکه ای از زیر دریایی های خودکار جهت موقعیت یابی محل نشتی

شبکه ای از زیر دریایی های خودکار جهت موقعیت یابی محل نشتی
این مقاله به تشریح پروژه ی انجام شده در فرانسه توسط دکتر فرهادی (مدیر عامل شرکت) که از شبکه ای از زیر دریایی های خودکار بدون سرنشین جهت موقعیت یابی آلودگی های شیمیایی/نفتی با موقعیت نامشخص در ته دریا، استفاده شده است می پردازد
این مقاله به تشریح پروژه ی انجام شده در کشور فرانسه توسط دکتر فرهادی (مدیر عامل شرکت) که با استفاده از شبکه ای از زیر دریایی های خودکار بدون سرنشین اقدام به موقعیت یابی محل آلودگی شیمیایی/نفتی در ته دریا نموده اند، می پردازد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.