سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان مبتنی بر اینترنت اشیاء
https://telewebion.com/episode/0xc94b9fe
چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰
توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی
توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی
یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰
اخذ تاییدیه سطح آمادگی 8 (از 9) برای سامانه ی خودکار  آبیاری خوزستان
اخذ تاییدیه سطح آمادگی 8 (از 9) برای سامانه ی خودکار آبیاری خوزستان که پایلوت نیمه صنعتی موفق اجرا شده توسط پرسنل شرکت در استان خوزستان در راستای حل بحران کم آبی کشور است.
شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۰