بازدید شهردار محترم تهران از غرفه ی شرکت در حاشیه ی نمایشگاه شهرداری تهران 1401

بازدید شهردار محترم تهران از غرفه ی شرکت در حاشیه ی نمایشگاه شهرداری تهران 1401
به دعوت شهرداری تهران غرفه ای به شرکت دانش بنیان شبکه و فرمان شریف در نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و مدیریت شهری تهران اختصاص داده شد که در حاشیه ی آن شهردار محترم تهران با دستاوردهای شرکت در زمینه ی آبیاری هوشمند بوستانها و فضای سبز شهرداری و همچنین سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ی ساختمان آشنا شدند. 
۲۵ تیر ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.