سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان مبتنی بر اینترنت اشیاء

سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان مبتنی بر اینترنت اشیاء
https://telewebion.com/episode/0xc94b9fe

خبر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ی ساختمان در دانشکده ی مهندس برق شریف و ساختمان تحقیق و توسعه ی همراه اول در خبر 14 شبکه ی اول در تاریخ 4 اردیبهست 1403 پخش شده است. لینک خبر:

https://telewebion.com/episode/0xc94b9fe

https://www.iribnews.ir/00HgIK

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
در خبر 14 شبکه ی اول در تاریخ 4 اردیبهشت 1403 پخش شده است. |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.