توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی

توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی
توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی
توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی . با استفاده از این فناوری اقتصادی و قابل اعمال، ظرفیت تولید نفت از مخازن فلات قاره ی کشور تا 3 برابر و ظریب برداشت تا 10% افزایش می یابد.  
۶ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.