ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی

ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی. با استفاده از این سیستم راندمان شبکه ی انتقال آب تا 25% ارتقاء می یابد. 
۶ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.