ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی

ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
۶ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.