توسعه ی سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان

توسعه ی سیستم هوشمند گرمایش-سرمایش بهینه ساختمان

مزایا و کاربردهای این سیستم: 

Ø مانیتورینگ بر خط و 24 ساعته زیر سیستم سرمایشی-گرمایشی ساختمان فراهم می آورد:
§نمایش پروفایل گرمایی هر اتاق بصورت گرافیکی
§نمایش وضعیت روشن و خاموش بودن ادوات سرمایشی-گرمایشی ساختمان
§نمایش مینیم و ماکزیمم دمای ساختمان و مشخص نمودن اتاقی که دارای بیشترین و کمترین دمای ساختمان است
§رسم نمودار دمای متوسط ساختمان و دمای هر اتاق بطور مجزا
§دریافت پیام هشدار در صورت وجود خطا در زیر سیستم و شناسایی نوع خطا

 

Øکنترل از راه دور ادوات سرمایشی-گرمایشی
§امکان روشن و خاموش کردن ادوات سرمایشی-گرمایشی کل ساختمان با هم و یا به تفکیک اتاقها
§امکان تعیین ست پنت (دمای مطلوب) برای کل ساختمان و یا بطورمجزا به تفکیک اتاقها

§امکان تنظیم مود کاری ادوات سرمایشی-گرمایشی ساختمان در سه مود کاری اسلیپ، اتومات و یا تعمیر برای کل ساختمان و یا به تفکیک اتاقها

  

امکان کاهش مصرف برق و یا گاز جهت سرمایش-گرمایش ساختمان به میزان 50%
۶ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.