توسعه ی فناوری سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان

توسعه ی فناوری سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان
توسعه ی فناوری سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان
توسعه ی فناوری سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان 
۶ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.