ثبت اختراع سامانه تزریق هوشمند گاز

ثبت اختراع سامانه تزریق هوشمند گاز
ثبت اختراع سامانه تزریق هوشمند گاز به میادین نفتی جهت بیشینه سازی ضریب برداشت به شماره ثبت 88926: با استفاده از این فناوری اقتصادی و قابل اعمال ظرفیت تولید مخازن نفتی تا 3 برابر و ظرفیت برداشت از مخازن کشور تا 10% افزایش می یابد
۶ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.