Loading

مانیتورینگ و کنترل از راه دور مخازن نفتی

این محصول یک نمونه ی عملی از سیستمهای مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی است که سبب ارتقاء چشمگیر ضریب برداشت و تولید نفت از مخازن کشور می گردد.
توصیف محصول: این یک محصول نرم افزاری است که با تعیین و بروز رسانی مرتب نرخ بهینه ی تزریق آب یا گاز به مخازن نفتی کشور سبب افزایش قابل توجه تولید و ضریب برداشت نسبت به روشهای فعلی و متداول جهت بهره برداری از مخازن نفتی کشور می گردد. 

اجرای تشکیل دهنده ی محصول: این محصول از دو زیر بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. ارتباط بین این دو زیر بخش هم از طریق بستر اینترنت فراهم می گردد. زیر بخش سخت افزار شامل جداسازهای موجود در میدان نفتی است که میزان تولید نفت، آب و گاز روزانه از هر چاه تولیدی مخزن نفتی را تعیین نموده و در اختیار زیر بخش نرم افزار قرار می دهد. زیر بخش سخت افزار همچنین شامل شیرهای کنترلی است که از طریق آنها تزریق آب یا گاز با هدف تثبیت فشار به مخزن نفتی صورت می گیرد. زیر بخش نرم افزار با استفاده از میزان تولید روزانه ی نفت، گاز و آب چاه های تولیدی و مدل اولیه ی مخزن و با بکارگیری فیلتر پیشرفته ای که برای این محصول توسعه داده شده است، اقدام به بروز رسانی مدل و پارامترهای مخزن نفتی می نماید. سپس از این مدل بروز رسانی شده استفاده می شود تا نرخ بهبنه ی تزریق، هر ماه یکبار، جهت تثبیت فشار مخزن، ازدیاد تولید و ضریب برداشت تعیین گردد و توسط شیرهای کنترلی به مخزن اعمال گردد.  

ماهیت کاملا نرم افزاری و بنابراین امکان اعمال و بکار گیری در مخازن نفتی کشور

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید