یکی از آزمایشگاه های مرتبط با شرکت سامانه های شبکه و فرمان شریف آزمایشگاه سایبرفیزیکال و اینترنت اشیاء صنعتی است که در دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف واقع می باشد و مدیر و مسول آن دکتر علی رضا فرهادی دانشیار  گروه سیستمهای الکترونیک دیجیتال این دانشکده می باشد. 

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۴۷