سامانه ی خودکار شبکه ی آبیاری استرالیا

سامانه ی خودکار شبکه ی آبیاری استرالیا
این مقاله به تشریح پروژه ی سامانه ی خودکار انتقال آب کشاورزی استرالیا که نقش به سزایی در حل بحران کم آبی این کشور داشته است و دکتر فرهادی (مدیر عامل شرکت) نقش بسزایی در طراحی و توسعه ی آن ایفا نموده است، می پردازد. در خقیقت این مقاله تشریح می نماید که چگونه دکتر فرهادی سامانه ی اولیه ی خودکار انتقال آب کشاورزی کشور استرالیا را که یک سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی است را به یک سیستم سایبرفیزیکال ارتقاء دادند.
سامانه ی خودکار انتقال و توزیع آب کشاورزی استرالیا راه حل موثر جهت حل بحران کم آبی استرالیا که دکتر فرهادی (مدیر عامل شرکت) نقش بسزایی در طراحی و توسعه ی آن ایفا نموده است.
آدرس الکترونیکی مقاله: http://sina.sharif.ir/~afarhadi/ijc-2016-01-16.pdf
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.